เช่าเก้าอี้พลาสติก

เก้าอี้พลาสติกให้เช่า

เช่าเก้าอี้พลาสติก ตัวละ 20 บาท 100 ตัวขึ้นไป
15 บาทค่ะ