เช่าเก้าอี้

เก้าอี้เช่า

เช่าเก้าอี้พลาสติกสีขาว ไม่คลุมผ้า 20 บาท100 ตัวขึ้นไป 15 บาท คลุมผ้าตัวละ 25 บาท