เช่าเก้าอี้สีขาว

เก้าอี้สีขาวให้เช่า

เก้าอี้พลาสติกสีขาวคลุมผ้าขาว ดำ ให้เช่าตัวละ 25 บาท