เช่าเก้าอี้พลาสติก

เก้าอี้พลาสติกให้เช่า

เก้าอี้พลาสติกสีขาวให้เช่า ตัวละ 30 บาท 100 ตัวขึ้นไป ตัวละ 25 บาท