เช่าเก้าอี้ขาว

เช่าเก้าอี้พลาสติก

เช่าเก้าอี้พลาสติกสีขาวคลุมผ้าขาว ตัวละ 30 บาท
100 ตัวขึ้นไป 25 บาท