เก้าอี้พลาสติกเช่า

เช่าเก้าอี้พลาสติก

เช่าเก้าอี้พลาสติกสีขาวคลุมผ้าสีขาว ตัวละ 30 บาท เช่า 100 ตัวขึ้นไปตัวละ 25 บาท