เช่าเก้าอี้พลาสติก

เช่าเก้าอี้

ให้เช่าเก้าอี้พลาสติกสีขาวคลุมผ้าสีดำ เช่าตัวละ 30 บาท 100 ตัว ขึ้นไปตัวละ 25 บาท