เช่าเก้าอี้พลาสติก

เช่าเก้าอี้

ให้เช่าเก้าอี้คลุมผ้าสีดำ ตัวละ 30 บาท 100 ตัวขึ้นไป 25 บาท