เช่าชุดพิธีสงฆ์

เช่าโต๊ะหมู่สีขาว

ให้เช่าชุดโต๊ะหมู่สีขาวพร้อมอาสนะ+เบาะรองนั่ง
สไตร์โมเดิร์น