เช่าชุดพิธีสงฆ์

ชุดพิธีสงฆ์ให้เช่า

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ ประกอบด้วยชุดโต๊ะหมู่สีขาว และ อาสนะสีขาว-เงิน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด