เช่าโต๊ะหมู่ ชุดอาสนะสงฆ์

ชุดพิธีสงฆ์ให้เช่า

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สไตร์โมเดิร์น