เช่าเก้าอี้ไฟเบอร์

เก้าอี้ไฟเบอร์ให้เช่า

เช่าเก้าอี้ไฟเบอร์สีขาว สามารถปรับระดับสูงต่ำได้
ราคาตัวละ 250 บาท