เช่าเก้าอี้ไฟเบอร์

เก้าอี้ไฟเบอร์เช่า

ให้เช่าเก้าอี้สตูไฟเบอร์ สามารถปรับระดับความสูงได้ ราคาเช่าตัวละ 250 บาท