เช่าเก้าอี้

เช่าเก้าอี้ไฟเบอร์

ให้เช่าเก้าอี้ไฟเบอร์สีขาว ปรับระดับความสูงได้
ราคาเช่าตัวละ 250 บาท/วัน