โต๊ะจีนเช่า

โต๊ะจีนให้เช่า

ให้เช่าโต๊ะจีน ราคาพิเศษ ชุดละ 300 บาท
ประกอบด้วย โต๊ะกลม คลุมผ้า เก้าอี้พลาสติก(10)
ไม่คลุมผ้า