โต๊ะจีนให้เช่า

เช่าโต๊ะจีน

เช่าชุดโต๊ะจีน ชุดละ 300 บาท ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว คลุมผ้า เก้าอี้ 10 ตัว ไม่คลุมผ้า