โต๊ะจีนเช่า

เช่าโต๊ะจีน

เช่าโต๊ะจีนราคาพิเศษ ประกอบด้วยโต๊ะกลม 1 ตัวคลุมผ้าขาว เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้า 10 ตัว