โต๊ะจีนเช่า

เช่าโต๊ะจีน

ให้เช่าชุดโต๊ะจีนราคาถูก ชุดละ 350 บาท
ประกอบด้วย โต๊ะกลม 1 ตัวคลุมผ้า เก้าอี้ 10 ตัวคลุมผ้า