ให้เช่าโต๊ะจีน

เช่าชุดโต๊ะจีน

โต๊ะจีนให้เช่า ราคาชุดละ 350 บาท ประกอบด้วยโต๊ะกลมคลุมผ้า 1 ตัว เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้า 10 ตัว