เช่าเก้าอี้ชิวารี

เช่าโต๊ะจีน

เช่าโต๊ะกลมขนาด 1.50 ม. และเก้าอี้ชิวารีขาว 10 ที่นั่ง พร้อมผูกโบว์แก้ว