เช่าโต๊ะจีน

โต๊ะจีนให้เช่า

เช่าชุดโต๊ะกลมคลุมผ้า และเก้าอี้ชิวารีสีขาวพร้อมผูกโบว์แก้ว