เช่าโต๊ะเก้าอี้

เช่าเก้าอี้ชิวารีขาว

เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวคลุมผ้าขาว 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ชิวารีสีขาว(หรือสีทอง)