เช่าโต๊ะบาร์สูง

เช่าโต๊ะสูง

ให้เช่าโต๊ะบาร์ทรงสูง สำหรับงานคอกเทล หรืองานแต่งงาน คลุมผ้าสีครีมตึง