เช่าโต๊ะบาร์สูง

เช่าโต๊ะคอกเทล

เช่าโต๊ะบาร์ทรงสูง คลุมผ้าตึงสีขาว เหมาะสำหรับงานเลี้ยง งานแต่งงาน