เช่าเต็นท์ติดแอร์

เต็นท์ติดแอร์ให้เช่า

เต็นท์ติดแอร์ให้เช่าสำหรับงานต่าง ๆ เช่น
งานแต่งงาน งานแต่งตัวดารา ฯลฯ