เช่าโต๊ะบาร์

เช่าโต๊ะคอกเทล

เช่าโต๊ะบาร์ทรงสูง คลุมผ้าสีครีม พร้อมผูกโบว์สีทองหรือสีเงิน