โต๊ะบาร์ทรงสูงให้เช่า

เช่าโต๊ะคอกเทล

เช่าโต๊ะบาร์ทรงสูง สำหรับงานพิธีการต่าง ๆ งานแต่งงาน งานคอกเทล