เช่าเก้าอี้จัดเลี้ยง

เก้าอี้จัดเลี้ยงให้เช่า

เก้าอี้จัดเลี้ยงให้เช่า คลุมผ้าสีดำ หรือสีขาว ราคาเช่าตัวละ 55 บาท