เช่าเก้าอี้

เก้าอี้เช่า

เก้าอี้บุนวมคลุมผ้าสีดำ หรือสีขาว ตัวละ 55 บาท