เช่าเก้าอี้

เก้าอี้เช่า

เช่าเก้าอี้บุนวมคลุมผ้าสีขาว ผูกโบว์สีทอง ราคา 65 บาท