เก้าอี้ให้เช่า

เก้าอี้จัดเลี้ยงให้เช่า

เช่าเก้าอี้บุนวมคลุมผ้าผูกโบว์สีทอง ตัวละ 65 บาท