เช่าเก้าอี้จัดเลี้ยง

เก้าอี้จัดเลี้ยงให้เช่า

เช่าเก้าอี้จัดเลี้ยงคลุมผ้าสีขาว ผูกโบว์สีม่วง
ตัวละ 65 บาท