เช่าเก้าอี้

เก้าอี้ให้เช่า

ให้เช่าเก้าอี้บุนวมคลุมผ้าสีขาว สีดำ ผูกโบว์สีแดง
(หรือสีหลากหลายให้เลือก)