เช่าเก้าอี้จัดเลี้ยง

เก้าอี้จัดเลี้ยงให้เช่า

เช่าเก้าอี้บุนวมคลุมผ้าสีขาวผูกโบว์สีเขียวตองอ่อน
หรือสีหลากหลาย สำหรับงานพิธีการต่าง ๆ