เช่าโต๊ะบาร์สูง

โต๊ะบาร์ให้เช่า

เช่าโต๊ะบาร์ทรงสูง คลุมผ้าสีฟ้าผูกโบว์สีเงิน
ตัวละ 450 บาท