เช่าโต๊ะหมู่

โต๊ะหมู่ให้เช่า

เช่าโต๊ะหมู่ สไตร์โมเดิร์น หมู่ 7 พร้อมอุปกรณ์แก้ว
ราคาเช่าชุดละ 2000 บาท