เช่าโต๊ะหมู่

เช่าโต๊ะหมู่สีแดง-ทอง

ให้เช่าชุดโต๊ะหมู่สีแดง-ทอง หมู่ 9 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ราคาเช่าชุดละ 2,000 บาท