เช่าโต๊ะหมู่

โต๊ะหมู่ให้เช่า

เช่าชุดโต๊ะหมู่สีแดง-ทอง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ราคาเช่าชุดละ 2,000 บาท