เช่าโต๊ะหมู่

โต๊ะหมู่ให้เช่า

เช่าโต๊ะหมู่สีครีม-ทอง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เหมาะสำหรับงานพิธีการต่าง ๆ