เช่าโต๊ะหมู่

โต๊ะหมู่ให้เช่า

ให้เช่าโต๊ะหมู่สีครีม-ทอง พร้อมอุปกรณ์จัดงาน เหมาะสำหรับงานอีเว้นท์ และงานพิธีการต่าง ๆ