เช่าชุดพิธีสงฆ์

ชุดพิธีสงฆ์ให้เช่า

เช่าชุดพิธีสงฆ์สีแดง-ทอง พร้อมอุปกรณ์ทองเหลือง ครบชุด