เช่าชุดพิธีสงฆ์

ชุดพิธีสงฆ์ให้เช่า

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ หมู่ 9 สีแดง-ทอง พร้อมอุปกรณ์จัดงานครบชุด ราคาเช่าชุดละ 2,000 บาท