เช่าชุดอาสนะสงฆ์

อาสนะสงฆ์ให้เช่า

เช่าชุดอาสนะสีครีม-ทอง 9 ที่ให้เช่า ชุดละ 1,500 บาท พร้อมอุปกรณ์