เช่าชุดพิธีสงฆ์

ชุดพิธีสงฆ์ให้เช่า

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ สีครีม-ทอง หมู่ 7 สีครีม-ทอง
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด