เช่าชุดอาสนะสงฆ์

อาสนะสงฆ์ให้เช่า

ให้เช่าชุดอาสนะสีครีม-ทอง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ราคาชุดละ 3,500 บาท