เช่าชุดพิธีสงฆ์

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ สีครีม-ทอง พร้อมอุปกรณ์สีทองเหลืองครบชุด สำหรับงานพิธีการต่าง ๆ