โต๊ะเหลี่ยมให้เช่า

ให้เช่าโต๊ะ

ให้เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวคลุมผ้าสติกขาว สำหรับงานอีเว้นท์ งานทำบุญ งานพิธีการต่าง ๆ