เช่าเก้าอี้บุนวม

เก้าอี้เช่า

เช่าเก้าอี้บุนวม มีทั้งคลุมผ้าและไม่คลุมผ้า ราคาเช่าตัวละ 55 บาท