เช่าเก้าอี้บุนวมคลุมผ้าขาว

เช่าเก้าอี้บุนวม มีทั้งคลุมผ้าและไม่คลุมผ้า ราคาเช่าตัวละ 55 บาท ถ้าเช่ามีจำนวน ให้ราคาพิเศษ