เช่าขาตั้งรูป

ขาตั้งรูปให้เช่า

เช่าขาตั้งรูปไม้ ราคาเช่าอันละ 200 บาท